Storytelling jest naprawdę fajnym narzędziem. Można stworzyć opowieść, zaangażować odbiorcę i pokazać mu coś nowego. Ma jednak pewną wadę: jest jednostronny. Wchodząc w opowieść możesz oczywiście zamknąć kartę w przeglądarce lub wyrzucić gazetę, ale nie możesz zadecydować w jakim kierunku pójdzie historia. Ale czy na pewno?