Dyskusje o tym, czy reklama może być sztuką już nieco przyblakły. Mimo to powstają ciągle prace, w których wrażliwość artystyczna dochodzi do głosu ze zdwojoną siłą. W takich przypadkach nie liczy się perswazja marketingowa przekładająca się na sprzedaż. Tu ważna jest subtelna gra prowadzona z inteligentnym odbiorcą. Przykładem jest seria projektów outdoorowych zrealizowanych kilka lat temu przez agencję Y&R Shanghai w ramach…