Bezdomni projektują

Bezdomni projektują

Reklama społeczna bywa sztuką dla sztuki, ale często przynosi konkretne korzyści najbardziej potrzebującym. Hiszpańska  Arrels Foundation znana jest z działań, które zmieniły status społeczny osób mieszkających na ulicach Barcelony. W najnowszym projekcie fundacja zaangażowała bezdomnych, którzy dzięki nietypowej dla nich aktywności mogli zmienić swój los. Uczestnicy mieli napisać jedno zdanie na kawałku kartonu. Następnie charakter pisma, którym posługiwali się piszący, przeniesiono do komputera i zmieniono na font. Powstało kilka rodzajów fontu, którego – po wniesieniu opłaty –  można używać do projektów komercyjnych. Każde takie wykorzystanie oznacza pieniądze płynące wprost do najbardziej potrzebujących autorów. Pomysł szybko przyniósł efekty, a przykładem jest chociażby font, którego użyto w projektowaniu etykiet do butelek z winem.

Autor:  Arrels Foundation
Źródło: http://www.homelessfonts.org/